Povinné ručení

Povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení, je primární povinností každého majitele motorového vozidla. Každý, kdo by vozidlo používal na pozemní komunikaci bez uzavření povinného ručení, se vystavuje riziku sankcí.

 

Základním smyslem povinného ručení je zajistit pojistnou ochranu možné škody spáchané motorovým vozidlem. Povinnost uzavřít povinné ručení ukládá majiteli motorového vozidla zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Sankce za nesplnění této povinnosti se od roku 2009 výrazně zvýšily. Nyní mohou dosahovat čstky až 40 000 Kč. Za neodevzdání SPZ do depozita hrozí majiteli pokuta od 2 500 do 20 000 Kč.

 

Pokud vás při silniční kontrole zastaví Policie ČR a vy na její žádost nepředložíte doklad o pojištění (zelenou kartu), hrozí vám pokuta v rozmezí od 1 500 do 3 000 Kč, na místě (v blokovém řízení) do 1 500 Kč.

 

Jestliže řidič vozidla, které nemá platné pojištění odpovědnosti (povinné ručení), zaviní nehodu, může si způsobit vážné problémy. Škodu sice nejprve uhradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu jehož správou je pověřena, následně však škodu vymáhá na viníkovi. Pokud při nehodě došlo k k úmrtí, zranění s trvalými následky nebo značným materiálovým škodám,může se jednat o částky v řádech mnoha set tisíc, ale i milionů korun. Pamatujte tedy, že bude-li nepojištěným vozidlem druhému způsobena škoda na zdraví nebo majetku, uhradí majitel veškeré škody z vlastních zdrojů.

 

Na co se povinné ručení nevztahuje


Povinné ručení pokrývá veškeré škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Pojištění se tedy nevztahuje na škody způsobené na zdraví řidiče, který nehodu zavinil. Nehradí se z něj také škody na vašem vozidle. Pro takový případ je potřeba mít uzavřené havarijní pojištění, které je dobrovolné.

Povinné ručení platí i v zahraničí. Musíte však s sebou mít tzv. zelenou kartu. Dříve ji pojišťovna vydávala buď automaticky, nebo na vyžádání. Nyní musíte mít zelenou kartu u sebe i při jízdě v České republice. Potvrzení od pojišťovny, které bylo doposud vyžadováno jako doklad o sjednaném povinném ručení, je totiž nahrazeno právě zelenou kartou, kterou řidiči dosud potřebovali jen při cestách do zahraničí.

 

Limity plnění


Minimální zákonem stanovená výše plnění je 35 milionů Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 18 milionů Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Škody nad rámec tohoto limitu musí pojištěný hradit sám. Chcete-li mít zcela klidné spaní, můžete si u většiny pojišťoven za příplatek toto plnění navýšit.